کلمات عامیانه به انگلیسی

تحریریه
جمعه, 4 تیر 1400
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

کلمات عامیانه به انگلیسی ‌

کلمات عامیانه انگلیسی زبان بسیار غیررسمی است و یا کلماتی خاص هستند که توسط گروهی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا کلمات عامیانه را بیشتر در گفتگوها خواهید شد، هر چند که ایمیل و پیام ها اغلب حاوی بسیاری از لغات عامیانه محاوره‌ای هستند.

هر چند که کلمات عامیانه گاهی به خاطر نامناسب بودن یا نادرست بودن، جلوه بدی دارند اما به شدت خلاق است و نشان می‌دهد که زبان انگلیسی به طور مداوم در طول زمان در حال تحول است.

همراه ما باشید تا کلمات عامیانه به انگلیسی را یاد بگیریم.

Info
Information اطلاعات

Diff
Different متفاوت، ناهمسان

Mayo
Mayonnaise مایونز

Vocab
Vocabulary واژگان، لغت

Veggies
Vegetables سبزیجات

Max
Maximum بیشترین، بالاترین، بزرگترین، حداکثر

Comfy
Comfortable راحت

Fab
Fabulous شگفت آور

Vacay
Vacation تعطیلات

Fam
Family خانواده

Wifey
Wife زن

Hubby
Husband شوهر

کلمات عامیانه به انگلیسی در اینجا به پایان رسید. در آموزش‌های بعدی با ما همراه باشید.